Закон Республики Беларусь от 29.12.2012 №8-З "Аб выдавецкай справе ў Рэспублiцы Беларусь"

(Текст правового акта с изменениями и дополнениями на 1 января 2014 года)


Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов РБ 4 января 2013 г. N 2/2006

Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 17 снежня 2012 года
Адобраны Саветам Рэспублiкi 20 снежня 2012 года

Гэтым Законам вызначаюцца асновы выдавецкай справы, напрамкi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы выдавецкай справы, рэгулюецца парадак дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў друкаваных выданняў.

Артыкул 1. Асноўныя тэрмiны, якiя выкарыстоўваюцца ў гэтым Законе, i iх азначэннi

Для мэт гэтага Закона выкарыстоўваюцца наступныя асноўныя тэрмiны i iх азначэннi:

абавязковыя бясплатныя экзэмпляры друкаваных выданняў - экзэмпляры друкаваных выданняў, якiя падлягаюць рассылцы выдаўцамi або вытворцамi друкаваных выданняў у парадку, устаноўленым Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь;

ведамаснае выданне - друкаванае выданне, якое змяшчае iнфармацыю дапаможнага або часовага характару i звязана з дзейнасцю дзяржаўнага органа, iншай арганiзацыi;

выдавец друкаванага выдання (далей - выдавец) - юрыдычная асоба Рэспублiкi Беларусь (далей - юрыдычная асоба), замежная арганiзацыя пры наяўнасцi адкрытага ва ўстаноўленым парадку прадстаўнiцтва на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь (далей, калi не вызначана iншае, - прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi), iндывiдуальны прадпрымальнiк, зарэгiстраваны на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь (далей - iндывiдуальны прадпрымальнiк), якiя ажыццяўляюць выдавецкую дзейнасць;

выдавецкая дзейнасць - дзейнасць па рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўцы i выпуску ў свет друкаванага выдання;

выдавецкая справа - комплекс мерапрыемстваў, накiраваных на рэдакцыйна-выдавецкую падрыхтоўку, выраб, выпуск у свет i распаўсюджванне друкаваных выданняў;

выпуск у свет друкаванага выдання - выпуск у абарачэнне тыражу друкаванага выдання;

выраб друкаванага выдання - выраб тыражу друкаванага выдання ў адпаведнасцi з арыгiнал-макетам друкаванага выдання метадам друкаванага размнажэння, рэльефна-кропкавым метадам (шрыфтам Брайля) пры дапамозе тэхналагiчнага, у тым лiку друкарскага, абсталявання, а таксама дадрукарскiх, пераплётна-брашуровачных i аддзелачных працэсаў;

вытворца друкаванага выдання (далей - вытворца) - юрыдычная асоба, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi, iндывiдуальны прадпрымальнiк, якiя маюць ва ўласнасцi, у гаспадарчым веданнi, аператыўным кiраваннi або на iншай законнай падставе тэхналагiчнае, у тым лiку друкарскае, абсталяванне i ажыццяўляюць палiграфiчную дзейнасць;

выхадныя звесткi друкаванага выдання - сукупнасць даных, якiя характарызуюць друкаванае выданне i прызначаны для iнфармавання аб iм, бiблiяграфiчнай апрацоўкi i ўлiку;

дзейнасць па распаўсюджваннi друкаванага выдання (далей - распаўсюджванне друкаванага выдання) - продаж, падпiска, iншая форма адчужэння друкаванага выдання;

дзяржаўная бiблiяграфiя - iнфармацыйная iнфраструктура, якая забяспечвае падрыхтоўку, распаўсюджванне i выкарыстанне ўнiверсальнай бiблiяграфiчнай iнфармацыi аб друкаваных выданнях, выпушчаных у свет на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, на падставе рэгiстрацыi самiх друкаваных выданняў;

друкаванае выданне - дакумент, прызначаны для распаўсюджвання змешчанай у iм iнфармацыi, якi прайшоў рэдакцыйна-выдавецкую падрыхтоўку, палiграфiчна самастойна аформлены, выраблены i выпушчаны ў свет;

нацыянальнае кнiгавыданне - сукупнасць друкаваных выданняў, выпушчаных у свет на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, i працэсаў выдавецкай справы;

палiграфiчная дзейнасць - дзейнасць па вырабе друкаваных выданняў;

план выпуску сацыяльна значных выданняў - дакумент, у якiм змешчана iнфармацыя аб найменнях, мовах, аб'ёмах i тыражах сацыяльна значных выданняў i iх выдаўцах;

распаўсюджвальнiк друкаванага выдання (далей - распаўсюджвальнiк) - юрыдычная асоба, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi, iндывiдуальны прадпрымальнiк, якiя ажыццяўляюць распаўсюджванне друкаванага выдання;

рэдакцыйна-выдавецкая падрыхтоўка друкаванага выдання - рэдакцыйная апрацоўка аўтарскага матэрыялу, яго тэхнiчнае i мастацкае рэдагаванне i стварэнне арыгiнал-макета друкаванага выдання;

сацыяльна значныя выданнi - уключаныя ў план выпуску сацыяльна значных выданняў друкаваныя выданнi, якiя выпускаюцца ў свет у мэтах выканання заканадаўчых актаў, дзяржаўных i галiновых праграм, у iншых мэтах, у тым лiку друкаваныя выданнi, прызначаныя для камплектавання фондаў бiблiятэк;

тыраж друкаванага выдання - пэўная колькасць iдэнтычных экзэмпляраў друкаванага выдання, вырабленых у адпаведнасцi з арыгiнал-макетам друкаванага выдання.

Артыкул 2. Заканадаўства аб выдавецкай справе

1. Заканадаўства аб выдавецкай справе грунтуецца на Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь i складаецца з гэтага Закона i iншых актаў заканадаўства, а таксама мiжнародных дагавораў Рэспублiкi Беларусь.

2. Калi мiжнародным дагаворам Рэспублiкi Беларусь устаноўлены iншыя правiлы, чым тыя, якiя прадугледжаны гэтым Законам, то прымяняюцца правiлы мiжнароднага дагавора Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 3. Сфера дзеяння гэтага Закона

1. Дзеянне гэтага Закона распаўсюджваецца на адносiны, якiя ўзнiкаюць у сферы выдавецкай справы.

2. Дзеянне гэтага Закона не распаўсюджваецца на:

адносiны, звязаныя з вырабам, i (або) выпускам, i (або) распаўсюджваннем прадукцыi сродкаў масавай iнфармацыi;

замежныя арганiзацыi, зарэгiстраваныя ў краiнах - удзельнiцах Адзiнай эканамiчнай прасторы, у частцы ўстанаўлення абавязку па адкрыццi замежнымi арганiзацыямi прадстаўнiцтва на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 4. Дзяржаўная палiтыка ў сферы выдавецкай справы

1. Дзяржаўная палiтыка ў сферы выдавецкай справы накiравана на:

рэалiзацыю канстытуцыйных правоў i свабод грамадзян у галiне атрымання i выкарыстання iнфармацыi;

рэгуляванне i развiццё выдавецкай справы;

развiццё i падтрымку нацыянальнага кнiгавыдання, пашырэнне рынкаў збыту друкаваных выданняў;

развiццё дзяржаўна-прыватнага партнёрства;

стварэнне ўмоў для прыцягнення iнвестыцый;

садзейнiчанне развiццю мiжнароднага супрацоўнiцтва.

2. Дзяржава вызначае прыярытэты ў выпуску ў свет сацыяльна значных выданняў.

Артыкул 5. Асноўныя прынцыпы выдавецкай справы

Асноўнымi прынцыпамi выдавецкай справы з'яўляюцца:

гуманiзм i арыентацыя на агульначалавечыя каштоўнасцi, зацвярджэнне i папулярызацыя нацыянальных каштоўнасцей;

законнасць - iнфармацыя, якая змяшчаецца ў друкаваных выданнях, не павiнна супярэчыць патрабаванням заканадаўства;

захаванне iнфармацыйнай бяспекi;

абарона iнтэлектуальнай уласнасцi;

самастойнасць выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў.

Артыкул 6. Асноўныя мэты i задачы выдавецкай справы

1. Асноўнымi мэтамi выдавецкай справы з'яўляюцца:

забеспячэнне права на свабоду поглядаў i перакананняў i iх свабоднае выказванне;

задавальненне патрэбнасцей асобы, грамадства, дзяржавы ў друкаваных выданнях;

павышэнне культурнага, iнтэлектуальнага i адукацыйнага ўзроўню грамадзян.

2. Асноўнымi задачамi выдавецкай справы з'яўляюцца:

садзейнiчанне развiццю iнфармацыйнага грамадства;

павышэнне канкурэнтаздольнасцi друкаваных выданняў;

выкарыстанне сучасных iнфармацыйна-камунiкатыўных тэхналогiй;

стварэнне ўмоў для самавыяўлення грамадзян у якасцi аўтараў твораў;

садзейнiчанне папулярызацыi чытання i падтрымка чытання;

наладжванне i развiццё мiжнароднага супрацоўнiцтва.

Артыкул 7. План выпуску сацыяльна значных выданняў

1. План выпуску сацыяльна значных выданняў фармiруецца i зацвярджаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

Парадак фармiравання Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь плана выпуску сацыяльна значных выданняў устанаўлiваецца Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

2. Рэалiзацыя плана выпуску сацыяльна значных выданняў ажыццяўляецца выдаўцамi, а кантроль за яго рэалiзацыяй - Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

3. Падрыхтоўка i выпуск у свет сацыяльна значных выданняў ажыццяўляюцца з прыцягненнем сродкаў рэспублiканскага бюджэту i (або) iншых сродкаў, не забароненых заканадаўствам.

Артыкул 8. Iнфармацыя, распаўсюджванне i (або) прадастаўленне якой абмежавана, i рэклама ў друкаваных выданнях

1. Змяшчэнне ў друкаваных выданнях iнфармацыi, распаўсюджванне i (або) прадастаўленне якой абмежавана, ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўчымi актамi.

2. Размяшчэнне (распаўсюджванне) у друкаваных выданнях рэкламы ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам аб рэкламе.

Артыкул 9. Мiжнароднае супрацоўнiцтва

Мiжнароднае супрацоўнiцтва ў сферы выдавецкай справы ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам, у тым лiку з мiжнароднымi дагаворамi Рэспублiкi Беларусь.

ГЛАВА 2 ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ I КIРАВАННЕ Ў СФЕРЫ ВЫДАВЕЦКАЙ СПРАВЫ

Артыкул 10. Ажыццяўленне дзяржаўнага рэгулявання i кiравання ў сферы выдавецкай справы

Дзяржаўнае рэгуляванне i кiраванне ў сферы выдавецкай справы ажыццяўляюцца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь, Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь i iншымi рэспублiканскiмi органамi дзяржаўнага кiравання ў адпаведнасцi з iх кампетэнцыяй.

Артыкул 11. Кампетэнцыя Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь у сферы выдавецкай справы

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь у сферы выдавецкай справы:

вызначае адзiную дзяржаўную палiтыку;

вызначае ўмовы i парадак аказання дзяржаўнай i iншай падтрымкi выдаўцам, вытворцам i распаўсюджвальнiкам, у тым лiку шляхам прыняцця мер эканамiчнага стымулявання;

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь i iншымi заканадаўчымi актамi.

Артыкул 12. Кампетэнцыя Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у сферы выдавецкай справы

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у сферы выдавецкай справы:

забяспечвае рэалiзацыю адзiнай дзяржаўнай палiтыкi;

зацвярджае дзяржаўныя праграмы;

каардынуе дзейнасць рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання i iншых дзяржаўных арганiзацый, падпарадкаваных Савету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь;

устанаўлiвае парадак выдачы дазволу на набыццё друкарскага абсталявання;

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, гэтым Законам, iншымi законамi i актамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 13. Кампетэнцыя Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь у сферы выдавецкай справы

1. Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь з'яўляецца рэспублiканскiм органам дзяржаўнага кiравання ў сферы выдавецкай справы.

2. Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь у сферы выдавецкай справы:

праводзiць адзiную дзяржаўную палiтыку;

распрацоўвае i рэалiзуе дзяржаўныя i галiновыя праграмы;

ажыццяўляе падрыхтоўку прапаноў па ўдасканаленнi заканадаўства i заключэннi мiжнародных дагавораў;

прымае нарматыўныя прававыя акты, у тым лiку тэхнiчныя нарматыўныя прававыя акты;

ажыццяўляе ў адпаведнасцi з заканадаўствам аб кантрольнай (нагляднай) дзейнасцi дзяржаўны кантроль за выкананнем устаноўленага парадку рассылкi абавязковых бясплатных экзэмпляраў дакументаў, а таксама заканадаўства па пытаннях набыцця друкарскага абсталявання;

зацвярджае палажэнне аб Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў друкаваных выданняў Рэспублiкi Беларусь (далей - Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў) i вядзе яго;

ажыццяўляе дзяржаўную рэгiстрацыю, перарэгiстрацыю выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў, выдае пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў (далей - пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi);

выдае дазвол на набыццё друкарскага абсталявання ў парадку, устаноўленым Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь;

супрацоўнiчае з iншымi рэспублiканскiмi органамi дзяржаўнага кiравання, мясцовымi выканаўчымi i распарадчымi органамi, грамадскiмi аб'яднаннямi i iншымi арганiзацыямi;

ажыццяўляе мiжнароднае супрацоўнiцтва;

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з гэтым Законам i iншымi актамi заканадаўства.

Артыкул 14. Кампетэнцыя iншых рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання ў сферы выдавецкай справы

Iншыя рэспублiканскiя органы дзяржаўнага кiравання ўдзельнiчаюць у рэалiзацыi адзiнай дзяржаўнай палiтыкi ў сферы выдавецкай справы ў адпаведнасцi з iх кампетэнцыяй.

Артыкул 15. Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная кнiжная палата Беларусi"

1. Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная кнiжная палата Беларусi" (далей - Нацыянальная кнiжная палата Беларусi) у сферы выдавецкай справы забяспечвае функцыянаванне сiстэмы дзяржаўнай бiблiяграфii.

2. Нацыянальная кнiжная палата Беларусi дзейнiчае ў адпаведнасцi з заканадаўствам, у тым лiку са статутам, зацверджаным Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

3. Нацыянальная кнiжная палата Беларусi з'яўляецца:

цэнтрам дзяржаўнай бiблiяграфii i ўлiку друкаваных выданняў, выпушчаных у свет на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

цэнтрам iнфармацыйнай сiстэмы дзяржаўнай бiблiяграфiчнай iнфармацыi;

беларускiм агенцтвам мiжнароднай стандартнай нумарацыi друкаваных выданняў;

дзяржаўным фондасховiшчам абавязковых бясплатных экзэмпляраў друкаваных выданняў.

4. Нацыянальная кнiжная палата Беларусi выконвае наступныя асноўныя функцыi:

ажыццяўляе бiблiяграфiчную апрацоўку друкаваных выданняў, у тым лiку прысвойвае кожнаму друкаванаму выданню (групе друкаваных выданняў) нумар дзяржаўнай бiблiяграфiчнай рэгiстрацыi;

вядзе ўлiк друкаваных выданняў, выпушчаных у свет на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, фармiруе сiстэму колькасных паказчыкаў выдавецкай дзейнасцi;

ажыццяўляе арганiзацыйна-метадычнае забеспячэнне функцыянавання i развiцця сiстэмы дзяржаўнай бiблiяграфii;

фармiруе i вядзе iнфармацыйную сiстэму дзяржаўнай бiблiяграфiчнай iнфармацыi, iншыя iнфармацыйна-бiблiяграфiчныя рэсурсы ў сферы выдавецкай справы;

ажыццяўляе распаўсюджванне дзяржаўнай бiблiяграфiчнай iнфармацыi;

складае i выпускае ў свет дзяржаўныя бiблiяграфiчныя паказальнiкi;

фармiруе i пастаянна захоўвае дзяржаўны фонд абавязковых бясплатных экзэмпляраў друкаваных выданняў;

прысвойвае мiжнародныя стандартныя нумары друкаваным выданням, выпушчаным у свет на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

прымае ўдзел у рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы выдавецкай справы, у тым лiку ў сферы тэхнiчнага нармiравання i стандартызацыi выдавецкай справы;

аказвае iнфармацыйныя паслугi, кансультацыйную i метадычную дапамогу па пытаннях выдавецкай справы ў межах сваёй кампетэнцыi;

прымае ўдзел у арганiзацыi i ажыццяўленнi мiждзяржаўнага абмену дзяржаўнай бiблiяграфiчнай iнфармацыяй.

5. Нацыянальная кнiжная палата Беларусi фiнансуецца за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту.

6. Маёмасць Нацыянальнай кнiжнай палаты Беларусi знаходзiцца ва ўласнасцi Рэспублiкi Беларусь i належыць гэтай установе на праве аператыўнага кiравання.

Сродкi, атрыманыя ад дзейнасцi, якая прыносiць даходы, пасля падаткаабкладання выкарыстоўваюцца Нацыянальнай кнiжнай палатай Беларусi на забеспячэнне яе функцыянавання i развiццё матэрыяльна-тэхнiчнай базы ў адпаведнасцi з заканадаўствам.

ГЛАВА 3 АБ'ЕКТ I СУБ'ЕКТЫ ВЫДАВЕЦКАЙ СПРАВЫ. ПРАВЫ I АБАВЯЗКI ВЫДАЎЦОЎ, ВЫТВОРЦАЎ I РАСПАЎСЮДЖВАЛЬНIКАЎ

Артыкул 16. Аб'ект i суб'екты выдавецкай справы

1. Аб'ектам выдавецкай справы з'яўляюцца друкаваныя выданнi.

2. Па мэтавым прызначэннi друкаваныя выданнi падзяляюцца на афiцыйныя, навуковыя, навукова-папулярныя, вытворча-практычныя, вучэбныя, масава-палiтычныя, даведачныя, лiтаратурна-мастацкiя, для вольнага часу, iнфармацыйныя, духоўна-асветныя, рэкламныя. Вiд (вiды) друкаваных выданняў па мэтавым прызначэннi ўказваецца ў пасведчаннi аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

Класiфiкацыя друкаваных выданняў па iншых прыкметах, iх тэрмiны i азначэннi вызначаюцца заканадаўствам.

3. Суб'ектамi выдавецкай справы з'яўляюцца выдаўцы, вытворцы i распаўсюджвальнiкi.

Артыкул 17. Правы i абавязкi выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў

1. Выдаўцы, вытворцы i распаўсюджвальнiкi маюць права:

самастойна фармiраваць свае вытворчыя планы i вызначаць маштабы сваёй дзейнасцi;

устанаўлiваць творчыя, вытворчыя i культурныя адносiны з iншымi выдаўцамi, вытворцамi i распаўсюджвальнiкамi;

прымаць удзел у нацыянальных i мiжнародных конкурсах, выстаўках, кiрмашах;

маюць iншыя правы, прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi актамi заканадаўства.

2. Выдаўцы, вытворцы i распаўсюджвальнiкi абавязаны:

ажыццяўляць сваю дзейнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам;

выконваць умовы добрасумленнай канкурэнцыi;

садзейнiчаць задавальненню патрэбнасцей асобы, грамадства, дзяржавы ў друкаваных выданнях;

садзейнiчаць зацвярджэнню гуманiзму, папулярызацыi агульначалавечых i нацыянальных каштоўнасцей, развiццю нацыянальнай культуры, адукацыi i навукi i адносiцца з павагай да нацыянальнай годнасцi, традыцый i культуры ўсiх народаў;

выконваць iншыя абавязкi, прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi актамi заканадаўства, у тым лiку тэхнiчнымi нарматыўнымi прававымi актамi.

Артыкул 18. Рассылка абавязковых бясплатных экзэмпляраў друкаваных выданняў

Выдаўцы або вытворцы на працягу дзесяцi дзён пасля выпуску ў свет першай партыi тыражу друкаваных выданняў, у тым лiку друкаваных выданняў, для выпуску ў свет цi вырабу якiх выдаўцам або вытворцам не патрабуецца дзяржаўнай рэгiстрацыi ў Мiнiстэрстве iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь (далей - дзяржаўная рэгiстрацыя), рассылаюць абавязковыя бясплатныя экзэмпляры друкаваных выданняў у парадку, устаноўленым Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

ГЛАВА 4 АСАБЛIВАСЦI ВЫРАБУ I ВЫПУСКУ Ў СВЕТ ДРУКАВАНЫХ ВЫДАННЯЎ

Артыкул 19. Прыняцце заказу на выраб друкаванага выдання

Прыняцце вытворцам заказу на выраб друкаванага выдання ад асобы, якая падлягае дзяржаўнай рэгiстрацыi ў якасцi выдаўца ў парадку, устаноўленым гэтым Законам, i не мае пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, або ад выдаўца, у пасведчаннi аб дзяржаўнай рэгiстрацыi якога не ўказаны той вiд (вiды) друкаванага выдання, на выраб якога размяшчаецца заказ, не дапускаецца.

Артыкул 20. Дазвол на набыццё друкарскага абсталявання. Тэхнiчная дакументацыя на друкаваныя выданнi

1. Вытворцы набываюць друкарскае абсталяванне пры наяўнасцi дазволу, якi выдаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь у парадку, устаноўленым Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

2. Вытворцы пры вырабе друкаваных выданняў афармляюць тэхнiчную дакументацыю, якая дазваляе вызначыць вiд i тыраж друкаваных выданняў.

Выраб друкаваных выданняў без афармлення тэхнiчнай дакументацыi не дапускаецца.

Артыкул 21. Выхадныя звесткi друкаваных выданняў

1. Кожны экзэмпляр друкаванага выдання павiнен змяшчаць выхадныя звесткi. На падставе выхадных звестак вызначаецца яго прыналежнасць да друкаваных выданняў, выпушчаных у свет на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

Склад, пералiк i размяшчэнне выхадных звестак у залежнасцi ад вiду друкаванага выдання вызначаюцца актамi заканадаўства.

2. Выпуск у свет друкаваных выданняў без выхадных звестак або з недакладнымi i (або) няпоўнымi выхаднымi звесткамi не дапускаецца.

ГЛАВА 5 ПАРАДАК ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГIСТРАЦЫI, ПЕРАРЭГIСТРАЦЫI ВЫДАЎЦОЎ, ВЫТВОРЦАЎ I РАСПАЎСЮДЖВАЛЬНIКАЎ. ДЗЯРЖАЎНЫ РЭЕСТР ВЫДАЎЦОЎ, ВЫТВОРЦАЎ I РАСПАЎСЮДЖВАЛЬНIКАЎ

Артыкул 22. Дзяржаўная рэгiстрацыя выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў

1. Юрыдычныя асобы, прадстаўнiцтвы замежных арганiзацый, iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, якiя плануюць ажыццяўляць выдавецкую дзейнасць, палiграфiчную дзейнасць, распаўсюджванне друкаваных выданняў, падлягаюць дзяржаўнай рэгiстрацыi ў якасцi адпаведна выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальнiка ў парадку, устаноўленым гэтым Законам, за выключэннем выпадкаў, указаных у пункце 2 гэтага артыкула.

Выдаўцы, вытворцы i распаўсюджвальнiкi лiчацца зарэгiстраванымi з дня ўключэння iх у Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў.

2. Не падлягаюць дзяржаўнай рэгiстрацыi:

выдаўцы, якiя ажыццяўляюць дзейнасць па рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўцы i выпуску ў свет ведамасных выданняў, пералiк якiх зацвярджаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь;

выдаўцы, якiя ажыццяўляюць дзейнасць па рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўцы i выпуску ў свет рэкламных выданняў;

юрыдычныя i фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, якiя выконваюць частку рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкi друкаваных выданняў у рамках заключанага з выдаўцом дагавора;

вытворцы, якiя ажыццяўляюць дзейнасць па вырабе друкаваных выданняў пры дапамозе капiравальных апаратаў, прынтараў, плотараў, лiчбавых дуплiкатараў (рызографаў), iншага друкарскага абсталявання, на набыццё якiх не патрабуецца атрымання дазволу;

вытворцы, якiя ажыццяўляюць паасобна дадрукарскiя, пераплётна-брашуровачныя i аддзелачныя працэсы;

распаўсюджвальнiкi, якiя ажыццяўляюць распаўсюджванне ведамасных выданняў;

дзяржаўныя органы, iншыя арганiзацыi, якiя распаўсюджваюць друкаваныя выданнi на бязвыплатнай аснове з культурнай, адукацыйнай, навуковай, духоўна-асветнiцкай, дабрачыннай або рэкламнай мэтамi;

iншыя арганiзацыi ў выпадках, прадугледжаных заканадаўчымi актамi.

3. На асоб, вызначаных пунктам 2 гэтага артыкула, распаўсюджваецца дзеянне гэтага Закона, за выключэннем норм, якiя змяшчаюць патрабаваннi аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

4. Дакументам, якi пацвярджае дзяржаўную рэгiстрацыю заяўнiка ў якасцi выдаўца, вытворцы i распаўсюджвальнiка, з'яўляецца пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

5. За дзяржаўную рэгiстрацыю выдаўца, вытворцы i распаўсюджвальнiка спаганяецца дзяржаўная пошлiна, памер якой вызначаецца заканадаўчымi актамi.

Артыкул 23. Рэгiстрацыйныя патрабаваннi

1. Для дзяржаўнай рэгiстрацыi выдаўца i ажыццяўлення iм выдавецкай дзейнасцi неабходна:

для юрыдычнай асобы, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi - наяўнасць у штаце юрыдычнай асобы, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi, якi мае вышэйшую адукацыю i здаў квалiфiкацыйны экзамен у парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь;

для iндывiдуальнага прадпрымальнiка - наяўнасць у iндывiдуальнага прадпрымальнiка вышэйшай адукацыi i здача iм квалiфiкацыйнага экзамену ў парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, або наяўнасць у iндывiдуальнага прадпрымальнiка прыцягнутага iм ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi, якi мае вышэйшую адукацыю i здаў квалiфiкацыйны экзамен у парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

2. Для дзяржаўнай рэгiстрацыi вытворцы i ажыццяўлення iм палiграфiчнай дзейнасцi неабходна:

для юрыдычнай асобы, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi - наяўнасць у штаце юрыдычнай асобы, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне палiграфiчнай дзейнасцi, якi мае вышэйшую адукацыю ў галiне палiграфii i для якога работа ў гэтага наймальнiка з'яўляецца асноўным месцам работы;

для iндывiдуальнага прадпрымальнiка - наяўнасць у iндывiдуальнага прадпрымальнiка вышэйшай адукацыi ў галiне палiграфii або наяўнасць у iндывiдуальнага прадпрымальнiка прыцягнутага iм ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне палiграфiчнай дзейнасцi, якi мае вышэйшую адукацыю ў галiне палiграфii i для якога работа ў гэтага наймальнiка з'яўляецца асноўным месцам работы.

3. Для дзяржаўнай рэгiстрацыi выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь заяўнiкам або яго паўнамоцным прадстаўнiком падаецца заява аб дзяржаўнай рэгiстрацыi (перарэгiстрацыi) па форме, устаноўленай Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь (далей, калi не вызначана iншае, - заява).

4. Разам з заявай прадстаўляюцца:

дакумент або копiя дакумента, якiя пацвярджаюць асобу заяўнiка або яго паўнамоцнага прадстаўнiка;

дакумент або копiя дакумента, якiя пацвярджаюць паўнамоцтвы прадстаўнiка заяўнiка;

дакумент або копiя дакумента, якiя пацвярджаюць службовае становiшча кiраўнiка юрыдычнай асобы, - для юрыдычнай асобы;

дакумент або копiя дакумента, якiя пацвярджаюць дзяржаўную рэгiстрацыю юрыдычнай асобы, iндывiдуальнага прадпрымальнiка, - для юрыдычнай асобы, iндывiдуальнага прадпрымальнiка;

выпiска з гандлёвага рэестра краiны, у якой заснавана замежная арганiзацыя, або iншы эквiвалентны доказ юрыдычнага статусу замежнай арганiзацыi ў адпаведнасцi з заканадаўствам краiны яе заснавання - для прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi;

дакумент, якi пацвярджае выплату дзяржаўнай пошлiны за дзяржаўную рэгiстрацыю.

5. Для дзяржаўнай рэгiстрацыi выдаўца i ажыццяўлення iм выдавецкай дзейнасцi разам з заявай акрамя дакументаў, указаных у пункце 4 гэтага артыкула, прадстаўляюцца:

копiя дакумента аб назначэннi спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi;

копiя дакумента, якi пацвярджае наяўнасць у iндывiдуальнага прадпрымальнiка або ў спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi, вышэйшай адукацыi.

6. Для дзяржаўнай рэгiстрацыi вытворцы i ажыццяўлення iм палiграфiчнай дзейнасцi разам з заявай акрамя дакументаў, указаных у пункце 4 гэтага артыкула, прадстаўляюцца:

копiя дакумента аб назначэннi спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне палiграфiчнай дзейнасцi;

копiя дакумента, якi пацвярджае наяўнасць у iндывiдуальнага прадпрымальнiка або ў спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне палiграфiчнай дзейнасцi, вышэйшай адукацыi ў галiне палiграфii;

дакумент або копiя дакумента, якiя пацвярджаюць, што асноўным месцам работы спецыялiста, адказнага за ажыццяўленне палiграфiчнай дзейнасцi, з'яўляецца работа ў гэтага наймальнiка - юрыдычнай асобы, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi, iндывiдуальнага прадпрымальнiка;

пералiк устаноўленага (плануемага да ўстаноўкi) тэхналагiчнага, у тым лiку друкарскага, абсталявання;

праект планiроўкi вытворчасцi з тлумачальнай запiскай да яго.

7. Пры неабходнасцi Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь можа запатрабаваць у рэгiстрацыйнага органа копii ўстаноўчых дакументаў юрыдычнай асобы.

Рэгiстрацыйны орган павiнен на працягу сямi рабочых дзён з дня атрымання запыту прадставiць у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь копii ўстаноўчых дакументаў юрыдычнай асобы.

Заяўнiк або яго паўнамоцны прадстаўнiк могуць самастойна прадставiць дакументы, прадугледжаныя часткай першай гэтага пункта.

8. Падача заявы ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам аб адмiнiстрацыйных працэдурах.

Артыкул 24. Дзяржаўная перарэгiстрацыя выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў

1. Дзяржаўная перарэгiстрацыя ў Мiнiстэрстве iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь (далей - дзяржаўная перарэгiстрацыя) выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым артыкулам 23 гэтага Закона, i з улiкам асаблiвасцей, прадугледжаных пунктамi 2 i 3 гэтага артыкула, у выпадку:

змянення наймення юрыдычнай асобы, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi, прозвiшча, уласнага iмя i iмя па бацьку (пры яго наяўнасцi) iндывiдуальнага прадпрымальнiка;

рэарганiзацыi юрыдычнай асобы, за выключэннем рэарганiзацыi юрыдычнай асобы ў форме злiцця, раздзялення i выдзялення з яе складу адной або некалькiх юрыдычных асоб;

змянення i (або) дапаўнення вiду (вiдаў) друкаваных выданняў, якi ўказаны ў пасведчаннi аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, - для выдаўцоў.

2. Заява па падставах, прадугледжаных абзацамi другiм i трэцiм пункта 1 гэтага артыкула, i прадстаўленыя разам з ёй у адпаведнасцi з пунктамi 4 - 6 артыкула 23 гэтага Закона дакументы падаюцца ў месячны тэрмiн з дня ўзнiкнення такiх падстаў.

Месячны тэрмiн для падачы заявы лiчыцца з дня дзяржаўнай рэгiстрацыi змяненняў i (або) дапаўненняў, якiя ўносяцца ва ўстаноўчыя дакументы юрыдычнай асобы, у пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi iндывiдуальнага прадпрымальнiка.

На працягу тэрмiну, прадугледжанага гэтым артыкулам для падачы заявы, i тэрмiну яе разгляду, прадугледжанага артыкулам 26 гэтага Закона, заяўнiк мае права ажыццяўляць выдавецкую дзейнасць, палiграфiчную дзейнасць або распаўсюджванне друкаваных выданняў на падставе раней выдадзенага пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

3. Выпуск у свет друкаваных выданняў, вiд (вiды) якiх не ўказаны ў пасведчаннi аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, ажыццяўляецца толькi пасля дзяржаўнай перарэгiстрацыi выдаўца па падставе, прадугледжанай абзацам чацвёртым пункта 1 гэтага артыкула.

4. Дакументам, якi пацвярджае дзяржаўную перарэгiстрацыю выдаўца, вытворцы i распаўсюджвальнiка, з'яўляецца пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

5. За дзяржаўную перарэгiстрацыю выдаўца, вытворцы i распаўсюджвальнiка спаганяецца дзяржаўная пошлiна, памер якой вызначаецца заканадаўчымi актамi.

Артыкул 25. Рашэнне аб адмове ў прыняццi заявы. Падставы для адмовы ў прыняццi заявы

1. Рашэнне аб адмове ў прыняццi заявы прымаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь на працягу трох рабочых дзён з дня падачы заявы.

2. Падставамi для адмовы ў прыняццi заявы з'яўляюцца:

падача заявы з парушэннем патрабаванняў да яе формы або зместу;

адсутнасць дакументаў, прадугледжаных пунктамi 4 - 6 артыкула 23 гэтага Закона;

падача заявы да заканчэння дванаццацi месяцаў з дня прыняцця рашэння аб спыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi па падставах, прадугледжаных абзацамi другiм, пятым i сёмым пункта 2 артыкула 33 гэтага Закона;

iншыя падставы, прадугледжаныя заканадаўчымi актамi.

3. Паведамленне аб прынятым рашэннi, абскарджанне прынятага рашэння, а таксама вяртанне прадстаўленых дакументаў ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам аб адмiнiстрацыйных працэдурах.

Артыкул 26. Рашэнне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi або аб адмове ў дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi. Падставы для адмовы ў дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi

1. Рашэнне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi або аб адмове ў дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi выдаўца, вытворцы i распаўсюджвальнiка прымаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь на працягу месячнага тэрмiну з дня падачы заявы i дакументаў, прадугледжаных пунктамi 4 - 6 артыкула 23 гэтага Закона.

2. Падставамi для адмовы ў дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi з'яўляюцца:

недакладнасць або несапраўднасць звестак, указаных у заяве;

неадпаведнасць прадстаўленых дакументаў i (або) звестак патрабаванням заканадаўства, у тым лiку прадстаўленне падложных, падробленых або несапраўдных дакументаў;

няздача iндывiдуальным прадпрымальнiкам або спецыялiстам, адказным за ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi, квалiфiкацыйнага экзамену ў парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, - для выдаўцоў;

iншыя падставы, прадугледжаныя заканадаўчымi актамi.

3. Паведамленне аб прынятым рашэннi, абскарджанне прынятага рашэння ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам аб адмiнiстрацыйных працэдурах.

Артыкул 27. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi. Выдача дублiката пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi

1. Форма пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi i парадак яго выдачы ўстанаўлiваюцца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

2. У выпадку страты пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi выдаўцу, вытворцу i распаўсюджвальнiку выдаецца яго дублiкат.

Для атрымання дублiката пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк або iх паўнамоцны прадстаўнiк абавязаны прадставiць у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь:

заяву аб атрыманнi дублiката пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi;

дакумент, якi пацвярджае выплату дзяржаўнай пошлiны за выдачу дублiката пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi ў памеры, вызначаным заканадаўчымi актамi.

3. Да моманту выдачы дублiката пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi дзеянне пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi не прыпыняецца.

Артыкул 28. Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў. Унясенне змяненняў у Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў i выключэнне з Дзяржаўнага рэестра выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў

1. Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў з'яўляецца адзiным банкам даных, у якiм змяшчаюцца звесткi аб выдаўцах, вытворцах i распаўсюджвальнiках, у адносiнах да якiх прынята рашэнне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

2. Палажэнне аб Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў, а таксама пералiк звестак, якiя падлягаюць уключэнню ў гэты рэестр, зацвярджаюцца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

3. Пры змяненнi звестак, якiя падлягаюць уключэнню ў Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў i пералiк якiх зацвярджаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, за выключэннем выпадкаў, указаных у пункце 1 артыкула 24 гэтага Закона, выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк або iх паўнамоцны прадстаўнiк у месячны тэрмiн з дня змянення звестак пiсьмова паведамляюць аб гэтым у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь з прадстаўленнем дакументаў, што пацвярджаюць адпаведныя змяненнi.

4. У выпадку, калi асобы, указаныя ў пункце 3 гэтага артыкула, прадставiлi недакладныя або несапраўдныя звесткi, якiя падлягаюць уключэнню ў Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў i пералiк якiх зацвярджаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, цi прадставiлi падложныя, падробленыя або несапраўдныя дакументы, што пацвярджаюць змяненне гэтых звестак, Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь на працягу трох рабочых дзён з дня атрымання пiсьмовага паведамлення вяртае прадстаўленыя дакументы, якiя лiчацца непрадстаўленымi.

5. Выдаўцы, вытворцы i распаўсюджвальнiкi падлягаюць выключэнню з Дзяржаўнага рэестра выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў у выпадку спынення дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

6. Iнфармацыя аб выдаўцах, вытворцах i распаўсюджвальнiках, уключаных у Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў, размяшчаецца на афiцыйным сайце Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь у глабальнай камп'ютарнай сетцы Iнтэрнэт.

Артыкул 29. Прызнанне дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi несапраўднымi

Дзяржаўная рэгiстрацыя, перарэгiстрацыя могуць быць прызнаны рашэннем суда несапраўднымi ў выпадку, калi яны праведзены з парушэннем патрабаванняў гэтага Закона i (або) iншых заканадаўчых актаў.

ГЛАВА 6 АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА АБ ВЫДАВЕЦКАЙ СПРАВЕ

Артыкул 30. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб выдавецкай справе

Парушэнне заканадаўства аб выдавецкай справе цягне за сабой адказнасць у адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi.

Артыкул 31. Адказнасць выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў за ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi, палiграфiчнай дзейнасцi i распаўсюджвання друкаваных выданняў без дзяржаўнай рэгiстрацыi

1. Ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi, палiграфiчнай дзейнасцi i распаўсюджвання друкаваных выданняў адпаведна выдаўцамi, вытворцамi i распаўсюджвальнiкамi, якiя падлягаюць дзяржаўнай рэгiстрацыi, без дзяржаўнай рэгiстрацыi забараняецца.

2. Выдаўцы, вытворцы i распаўсюджвальнiкi, указаныя ў пункце 1 гэтага артыкула, за ажыццяўленне адпаведна выдавецкай дзейнасцi, палiграфiчнай дзейнасцi i распаўсюджвання друкаваных выданняў без дзяржаўнай рэгiстрацыi нясуць адказнасць у адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi.

Артыкул 32. Прыпыненне дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi

1. Дзеянне пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi можа прыпыняцца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь на тэрмiн да трох месяцаў у выпадку, калi:

выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк у тэрмiн, прадугледжаны пунктам 3 артыкула 28 гэтага Закона, не паведамiлi ў Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь аб змяненнi звестак, якiя падлягаюць уключэнню ў Дзяржаўны рэестр выдаўцоў, вытворцаў i распаўсюджвальнiкаў i пералiк якiх зацвярджаецца Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь;

выдавец выпусцiў у свет друкаваныя выданнi без выхадных звестак або з недакладнымi i (або) няпоўнымi выхаднымi звесткамi;

выдавец або вытворца не выканалi парадак рассылкi абавязковага бясплатнага экзэмпляра друкаваных выданняў;

вытворца вырабiў друкаваныя выданнi без афармлення тэхнiчнай дакументацыi, якая дазваляе вызначыць вiд i тыраж друкаваных выданняў;

вытворца вырабiў друкаваныя выданнi, якiя не адпавядаюць тэхнiчным нарматыўным прававым актам у сферы выдавецкай справы;

у судовым парадку ўстаноўлены факт парушэння выдаўцом, вытворцам i распаўсюджвальнiкам заканадаўства аб аўтарскiм праве i сумежных правах.

2. Паведамленне аб прыпыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi накiроўваецца выдаўцу, вытворцу або распаўсюджвальнiку ў пiсьмовай форме на працягу трох рабочых дзён з дня прыняцця рашэння з указаннем прычын, тэрмiну прыпынення дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi i ўстаранення парушэнняў, якiя сталi падставай для прыпынення дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi. Адначасова на афiцыйным сайце Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь у глабальнай камп'ютарнай сетцы Iнтэрнэт размяшчаецца iнфармацыя аб выдаўцах, вытворцах i распаўсюджвальнiках, у адносiнах да якiх прынята рашэнне аб прыпыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

3. У сувязi з прыняццем рашэння аб прыпыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк абавязаны прыпынiць адпаведна выдавецкую дзейнасць, палiграфiчную дзейнасць i распаўсюджванне друкаваных выданняў на тэрмiн, указаны ў паведамленнi.

4. Выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк не пазней чым у трохдзённы тэрмiн пасля заканчэння тэрмiну, устаноўленага ў паведамленнi аб прыпыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, абавязаны пiсьмова паведамiць у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь аб устараненнi парушэнняў, якiя сталi падставай для прыпынення дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, з прадстаўленнем пацвярджаючых дакументаў.

Артыкул 33. Спыненне дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi

1. Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь мае права звярнуцца ў суд з iскам аб спыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi ў выпадку, калi:

выдавец выпусцiў у свет друкаваныя выданнi, што змяшчаюць iнфармацыю, у якой утрымлiваюцца заклiкi да дзеянняў, накiраваных на шкоду знешняй бяспецы Рэспублiкi Беларусь, яе суверэнiтэту, тэрытарыяльнай недатыкальнасцi, нацыянальнай бяспецы i абараназдольнасцi, або заведама хлуслiвыя звесткi, што знеслаўляюць гонар i годнасць Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь, а таксама змяшчаюць iнфармацыю экстрэмiсцкага або парнаграфiчнага характару, iнфармацыю, якая прапагандуе вайну, нацысцкую сiмволiку або атрыбутыку, культ гвалту i жорсткасцi, цi накiраваны на распальванне расавай, нацыянальнай або рэлiгiйнай варожасцi або нецярпiмасцi;

выдавец парушыў парадак выкарыстання ў друкаваных выданнях iнфармацыi, распаўсюджванне i (або) прадастаўленне якой абмежавана ў адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi.

2. Дзеянне пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi спыняецца па рашэннi Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь у выпадку, калi:

дзяржаўная рэгiстрацыя, перарэгiстрацыя прызнаны несапраўднымi;

выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк не прайшлi дзяржаўную перарэгiстрацыю ў выпадках, указаных у пункце 1 артыкула 24 гэтага Закона;

вытворцам прыняты заказ на выраб друкаванага выдання ад асобы, якая падлягае дзяржаўнай рэгiстрацыi ў якасцi выдаўца ў парадку, устаноўленым гэтым Законам, i не мае пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, або ад выдаўца, у пасведчаннi аб дзяржаўнай рэгiстрацыi якога не ўказаны той вiд (вiды) друкаванага выдання, на выраб якога размяшчаецца заказ;

вытворцам набыта друкарскае абсталяванне без атрымання дазволу ў парадку, устаноўленым Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь;

лiквiдаваны (спынена дзейнасць) выдавец, вытворца, распаўсюджвальнiк - юрыдычная асоба, прадстаўнiцтва замежнай арганiзацыi, iндывiдуальны прадпрымальнiк;

выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк ажыццяўлялi адпаведна выдавецкую дзейнасць, палiграфiчную дзейнасць, распаўсюджванне друкаваных выданняў у перыяд прыпынення дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi або ў тэрмiн, устаноўлены пунктам 4 артыкула 32 гэтага Закона, пiсьмова не паведамiлi ў Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь аб устараненнi парушэнняў, якiя сталi падставай для прыпынення дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, з прадстаўленнем пацвярджаючых дакументаў;

выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк або iх паўнамоцны прадстаўнiк пiсьмова паведамiлi аб спыненнi адпаведна выдавецкай дзейнасцi, палiграфiчнай дзейнасцi, распаўсюджвання друкаваных выданняў;

у адносiнах да выдаўца, вытворцы i распаўсюджвальнiка на працягу дванаццацi месяцаў два i больш разы прыпынялася дзеянне пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

3. Дзеянне пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi спыняецца:

па падставах, прадугледжаных абзацамi другiм i трэцiм пункта 1 гэтага артыкула, - з дня ўступлення ў законную сiлу прынятых судом рашэнняў;

па падставе, прадугледжанай абзацам другiм пункта 2 гэтага артыкула, - з дня прыняцця рашэння аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, перарэгiстрацыi;

па падставе, прадугледжанай абзацам трэцiм пункта 2 гэтага артыкула, - на наступны дзень пасля заканчэння месячнага тэрмiну для падачы ў Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь заявы аб дзяржаўнай перарэгiстрацыi па падставах, прадугледжаных пунктам 1 артыкула 24 гэтага Закона;

па падставах, прадугледжаных абзацамi чацвёртым - шостым, восьмым i дзявятым пункта 2 гэтага артыкула, - з дня прыняцця рашэння аб спыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi;

па падставе, прадугледжанай абзацам сёмым пункта 2 гэтага артыкула, - з дня прыняцця рашэння аб прыпыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi.

4. Не дапускаецца спыненне дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi па падставе, прадугледжанай абзацам восьмым пункта 2 гэтага артыкула, калi пiсьмовае паведамленне аб спыненнi выдавецкай дзейнасцi, палiграфiчнай дзейнасцi, распаўсюджвання друкаваных выданняў накiравана адпаведна выдаўцом, вытворцам i распаўсюджвальнiкам або iх паўнамоцным прадстаўнiком пазней (у дзень) наступлення падзей, якiя сталi падставамi для спынення дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, прадугледжанымi абзацамi другiм, трэцiм i сёмым пункта 2 гэтага артыкула.

5. Выдавец, вытворца i распаўсюджвальнiк, дзеянне пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi якiх спынена па падставах, прадугледжаных абзацамi другiм, пятым i сёмым пункта 2 гэтага артыкула, на працягу дванаццацi месяцаў з дня прыняцця рашэння аб спыненнi дзеяння пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi не маюць права звярнуцца ў Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь з заявай.

ГЛАВА 7 ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННI

Артыкул 34. Пераходныя палажэннi

1. Калi юрыдычныя асобы, прадстаўнiцтвы замежных арганiзацый або iндывiдуальныя прадпрымальнiкi ажыццяўляюць на дзень уступлення ў сiлу гэтага Закона выдавецкую i (або) палiграфiчную дзейнасць на падставе выдадзеных спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй), яны маюць права ажыццяўляць выдавецкую i (або) палiграфiчную дзейнасць без дзяржаўнай рэгiстрацыi на працягу дванаццацi месяцаў з даты ўступлення ў сiлу гэтага Закона, за выключэннем выпадку, указанага ў частцы другой гэтага пункта.

У выпадку, калi тэрмiн дзеяння спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй) заканчваецца раней чым праз дванаццаць месяцаў з даты ўступлення ў сiлу гэтага Закона, асобы, указаныя ў частцы першай гэтага пункта, маюць права ажыццяўляць выдавецкую i (або) палiграфiчную дзейнасць без дзяржаўнай рэгiстрацыi да заканчэння тэрмiну дзеяння спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй).

Калi асобы, указаныя ў частках першай i другой гэтага пункта, маюць намер у далейшым ажыццяўляць выдавецкую i (або) палiграфiчную дзейнасць, яны або iх паўнамоцны прадстаўнiк абавязаны да заканчэння тэрмiнаў, устаноўленых часткамi першай i другой гэтага пункта, падаць у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь заяву аб дзяржаўнай рэгiстрацыi iх у якасцi выдаўца i (або) вытворцы з прадстаўленнем арыгiнала (дублiката) спецыяльнага дазволу (лiцэнзii). Вытворцы, якiя ажыццяўляюць палiграфiчную дзейнасць на падставе спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй), у тым лiку выконваюць работы i (або) аказваюць паслугi, што будуць падлягаць лiцэнзаванню, адначасова з падачай заявы аб дзяржаўнай рэгiстрацыi iх у якасцi вытворцы абавязаны падаць заяву аб унясеннi змяненняў у спецыяльныя дазволы (лiцэнзii) на палiграфiчную дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўчымi актамi.

Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь ажыццяўляе дзяржаўную рэгiстрацыю асоб, указаных у частках першай i другой гэтага пункта, без выплаты iмi дзяржаўнай пошлiны за дзяржаўную рэгiстрацыю.

2. Калi асобы, указаныя ў частках першай i другой пункта 1 гэтага артыкула, своечасова не падалi ў Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь заяву аб дзяржаўнай рэгiстрацыi iх у якасцi выдаўца i (або) вытворцы, што прадугледжана пунктам 1 гэтага артыкула, яны маюць права падаць у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь заяву аб дзяржаўнай рэгiстрацыi iх у якасцi выдаўца i (або) вытворцы ў адпаведнасцi з рэгiстрацыйнымi патрабаваннямi, прадугледжанымi артыкулам 23 гэтага Закона. Вытворцы, якiя ажыццяўляюць палiграфiчную дзейнасць на падставе спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй), у тым лiку выконваюць работы i (або) аказваюць паслугi, што будуць падлягаць лiцэнзаванню, адначасова з падачай заявы аб дзяржаўнай рэгiстрацыi iх у якасцi вытворцы абавязаны падаць заяву аб унясеннi змяненняў у спецыяльныя дазволы (лiцэнзii) на палiграфiчную дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўчымi актамi.

3. Калi асобы, указаныя ў частцы першай пункта 1 гэтага артыкула, не маюць намеру ажыццяўляць у далейшым адпаведна выдавецкую i (або) палiграфiчную дзейнасць, яны абавязаны не пазней чым праз чатырнаццаць месяцаў з даты ўступлення ў сiлу гэтага Закона здаць у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь арыгiналы (дублiкаты) спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй).

Калi асобы, указаныя ў частцы другой пункта 1 гэтага артыкула, не маюць намеру ажыццяўляць у далейшым адпаведна выдавецкую i (або) палiграфiчную дзейнасць, яны абавязаны не пазней чым праз два месяцы з дня заканчэння тэрмiну дзеяння спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй) здаць у Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь арыгiналы (дублiкаты) спецыяльных дазволаў (лiцэнзiй).

4. Распаўсюджвальнiкi, якiя на дзень уступлення ў сiлу гэтага Закона ажыццяўляюць распаўсюджванне друкаваных выданняў, маюць права на працягу шасцi месяцаў з дня ўступлення ў сiлу гэтага Закона ажыццяўляць такую дзейнасць без дзяржаўнай рэгiстрацыi.

Артыкул 35. Меры па рэалiзацыi палажэнняў гэтага Закона

Савету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у шасцiмесячны тэрмiн:

падрыхтаваць i ўнесцi ва ўстаноўленым парадку прапановы па прывядзеннi заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законам;

прыняць iншыя меры, неабходныя для рэалiзацыi палажэнняў гэтага Закона.

Артыкул 36. Уступленне ў сiлу гэтага Закона

Гэты Закон уступае ў сiлу праз шэсць месяцаў пасля яго афiцыйнага апублiкавання, за выключэннем гэтага артыкула i артыкула 35, якiя ўступаюць у сiлу з дня афiцыйнага апублiкавання гэтага Закона.

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка
Популярные новости

При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца

При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Об этом рассказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед в эфире интернет-телевидения “СБ”. После крупных сделок, в основном купли-продажи квартиры, со стороны продавца могут появиться родственники, готовые оспорить законность сделки. Чтобы минимизировать вероятность возникновения подобных проблем, до сделки целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Подробнее»

Долгосрочная аренда жилья за символическую плату с правом выкупа

Жаль, что это происходит не в Беларуси, а только в соседней Польше В Польше стартует новая жилищная программа «Mieszkanie plus». С 2018 года, а точнее с этой весны, в Польше стартует новая жилищная программа «MieszkaniePlus». Разберемся, что она из себя представляет. Программа была разработана польскими властями специально для тех, кто по каким либо причинам не может себе позволить купить жильё, а в предоставлении ипотечного кредита ему отказано. Подробнее»

На Олимпиаде в Пхенчхане используют методы белорусских властей (видео)?

Еще свежи в памяти события, когда основные конкуренты А.Лукашенко на пост президента Республики Беларусь строем отправлялись прямиком на кладбище или в тюрьму. На Олимпиаде в Пхенчхане до этого пока не дошло, но белорусского претендента на золотую медаль бесцеремонно “подвинули” от золотой медали. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал судейство в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане: выкинули главного конкурента из финала. Об этом глава государства заявил 18.02.2018 журналистам, передает корреспондент БЕЛТА. Подробнее»

Заложниками химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно

Заложниками очередной химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно. Напомним, что по общим правилам химические предприятия такого типа, как в Гродно, должны находиться а 20-30 км. от крупных городов. Логично было строить новое предприятие на приличном расстоянии от областного центра. Но кого интересует судьба 360 тысяч человек, которые будут ежедневно вдыхать воздух с примесью отработки химпроизводства, а случае ЧП вообще могут быть похоронными на кладбище, которое находиться недалеко он самого предприятия “Гродно Азот”. Подробнее»

Против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии

Противостояния власть имущих и простого белорусского народа набирает обороты. Власть все больше становится похожей на обезьяну с гранатой. Новый “оригинальный” способ “борьбы” с тотальной безработицей в Беларуси “изобрели” государственные умы в Беларуси. Если кто-то думает, что это будет создание новых производств и высококвалифицированных рабочих мест, то он сильно ошибается. Всех безработных заставят… имитировать трудоустройство и самозанятость, а против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии. Вот такая альтернатива недавнему скандальному декрету, установившему налог на безработных. Подробнее»

“Смертники” из МВД

Введение повсеместной продажи алкоголя не обсуждали, ввели тихо и по закону (указу, декрету, постановлению), а вот ограничения по продаже алкоголя сегодня решили обсудить. То, что вводить ограничительные меры по продаже такого наркотика, как алкоголь - давно пора, было понятно даже первокласснику. Но достаточно ли только запретительных и ограничительных мер по продаже алкоголя, который сегодня продают круглосуточно везде, даже на АЗС? Подробнее»

Как секты превращают людей в дойных коров

В России действует не менее 5 крупных сект. Например, к кришнаитам попадают через йогу, лекции в интернете, спецтренинги, - говорит мне кандидат психологических наук Александр Невеев. - Сначала поют, потом смотрят, что из тебя выжать. Многие думают, что это просто учение, а не секта. На этом заблуждении народ и попадает в их сети! Подробнее»

В Беларуси займутся “разведением” и “отстрелом” предпринимателей?

В Беларуси похоже начнут “разводить” и “отстреливать” предпринимателей. А почему нет? Рыбу, бычков и даже страусов разводят. Очевидно, что данный декрет, вынужденная и временная мера, а не путь к либерализации бизнеса. Нужно куда-то срочно деть 500 тысяч безработных. Путь найден - тех кто не может найти работу, зарегистрируют предпринимателями, потом декрет отменят или изменят условия работы, бизнес станет невозможным и его прикроют, а долги перед государством у банкротов и неудачников - предпринимателей останутся Подробнее»

Пожар как способ восстановить справедливость?

Не совсем удачно произошла очередная “прихватизация” властями чужого имущества. “Врагу” не достался “отжатый” в Гродно пивзавод, во всяком случае в том виде, в котором его изъяли в доход государства. Так должно было все выглядеть по плану…. Вопросов с данным пивзаводом много. Он стоит в центре города и не выпускает пива уже 10 лет. То, что там никто ничего все это время не делает, было видно многочисленным контролерам и всем властям. Подробнее»

Государство будет “терроризировать” население под предлогом борьбы с терроризмом

Инакомыслие в Беларуси приравняют к терроризму. В синеокой днем с огнем не найдешь террориста. Бывают, правда искусственные, “притянутые за уши” или топорно сделанные. Нет за 2013-2016 год и осужденных за терроризм. Не смотря на это сегодня Палата представителей Национального собрания приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом». Подробнее»

Курсы валют Нацбанка РБ

Валюта06.09.201807.09.2018
USD2.11622.1203
EUR2.44812.4664
RUB0.03090.0310
PLN0.56580.5695
UAH0.07450.0750

Последние новости

 • Днем будет не выше 13-19 градусов тепла
 • Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. "На этой неделе в Беларуси преобладала ...
 • Транспортной инспекции запретили проверять автоперевозчиков
 • Министерство транспорта и коммуникаций считает недопустимым проводить контрольные мероприятия работниками Транспортной инспекции непосредственно при выполнении автомобильной перевозки пассажира. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя появившуюся информацию о необоснованных проверках ...
 • “Белкоммунмаш” поставит для нужд Минска еще 60 электробусов
 • "Белкоммунмаш" поставит для нужд Минска еще 60 электробусов, из них 17 - до конца 2018 года, остальные - к маю 2019 года На улицах столицы будут работать 28 электробусов особо большой ...
 • Какие ваши доказательства? Приговоры гомельским таможенникам
 • Этот самый большой зал в здании областного суда на каждом заседании с трудом вмещал всех желающих. Ведь для родных обвиняемых это был еще и способ в очередной раз увидеться со ...
 • У ОГП должен быть новый Камикадзе?
 • Сегодня в Беларуси быть членом оппозиционной партии это поступок, даже подвиг. А глава партии это Камикадзе, который ставит под угрозу не только свое здоровье и благополучие, но и будущее ...
 • “Яндекс” со Сбербанком запустили “российский Amazon”
 • "Яндекс" и Сбербанк запустили совместный маркетплейс под названием "Беру", где в настоящее время доступно около 25 тысяч товаров в различных категориях - детские товары, электроника, бытовая техника, товары для дома ...
 • Медики из Приволжского создали искусственную кожу
 • Медики из Приволжского исследовательского медицинского университета разработали аналог кожи человека. Он создан на основе компонентов плазмы крови и коллагена. Сейчас изобретение ученых тестируют на животных. В частности, эксперимент с крысами ...

Прогноз погоды (Беларусь)

Город04.12 05.12
Минск
+1
-1
0
-1
Брест
0
-1
+1
0
Витебск
0
-2
0
-3
Гродно
0
-2
0
-1
Гомель
0
-2
0
-2
Могилев
0
-2
0
-3

Прогноз погоды по городам Беларуси на 5 дней

ИнтересноеРейтинг@Mail.ru